Team building

Programi izgradnje

divider

LANČANA REAKCIJA
Sve je povezano! Pokrenite kreativnost vašeg tima, uspostavite savršenu lančanu reakciju!

OBLASTI RAZVOJA:

 • Zabava, Timska energija
 • Razmena znanja
 • Poboljšanje performansi
 • Liderstvo, Pregovaranje
 • Strateško planiranje
 • Upravljanje promenom
 • Asertivna komunikacija
 • Kreativnost i inovacija
 • Lični doprinos
 • Motivacija
 • Saradnja
 • Agilnost

OPTIMALAN BROJ UČESNIKA:
15-80
TRAJANJE:
4h

OPIS PROGRAMA:
„Lančana reakcija“ je program izgradnje u kojem učesnici dizajniraju i sklapaju niz međusobno povezanih mehanizama od materijala koji im se stavi na raspolaganje. Kroz povezivanje mehanizama uspostavljaju lančanu reakciju koja prenosi i usmerava objekat sa jedne na drugu lokaciju. Kako program napreduje, u trci sa vremenom i podeljeni u timove, učesnici moraju da se izbore sa progresivnim povećanjem potrebe za efektivnom i efikasnom komunikacijom sa ciljem uspostavljanja što bolje saradnje u situacijama kada nagle promene zahtevaju pronalaženje novih načina saradnje sa ostalim timovima.

KETERING PAKET 1
Kafa dobrodošlice
Radni ručak: Envoy ’Brain Food’ koncept uz bezalkoholno piće
Stalna postavka u konferencijskoj sali: voda, sveže voće, energy bar, espresso kafa

KETERING PAKET 2
Kafa dobrodošlice
Radni ručak: finger food selekcija, salate, dezerti, bezalkoholni kokteli
Envoy ’Brain food’ Kafe pauza
Stalna postavka u konferencijskoj sali: voda, sveže voće, energy bar, espresso kafa, vitaminski napitci

METROPOLIS
Da biste izgradili sistem, pored detalja morate da budete svesni celine!

OBLASTI RAZVOJA:

 • Zabava, Timska energija
 • Razmena znanja
 • Upravljanje konfliktima
 • Poboljšanje performansi
 • Liderstvo, Pregovaranje
 • Strateško planiranje
 • Asertivna komunikacija
 • Upravljanje stresom
 • Kreativnost i inovacija
 • Motivacija
 • Saradnja
 • Agilnost
 • Vrednosti
 • Održivost rezultata

OPTIMALAN BROJ UČESNIKA:
10-80
TRAJANJE:
4h

OPIS PROGRAMA:
„Metropolis“ predstavlja program izgradnje u kome učesnici zajedničkim snagama, podeljeni u timove konstruišu maketu grada čiji će stanovnici biti visoko motivisani za život i rad u urbanom okruženju u kome mogu da uspešno kontrolišu prirodne, ekonomske i kulturne resurse uz jednostavan pristup širokom dijapazonu funkcija i aktivnosti. Prilikom planiranja i rada učesnici će morati da uzmu u obzir niz pravila koja će im pomoći da ceo sistem Metropole bude optimalno funkcionalan. „Metropolis“ učesnicima pruža priliku da iskuse kako se svaki detalj kao i opšte karakteristike sistema odražavaju na kvalitet života njegovih korisnika.

KETERING PAKET 1
Kafa dobrodošlice
Radni ručak: Envoy ’Brain Food’ koncept uz bezalkoholno piće
Stalna postavka u konferencijskoj sali: voda, sveže voće, energy bar, espresso kafa

KETERING PAKET 2
Kafa dobrodošlice
Radni ručak: finger food selekcija, salate, dezerti, bezalkoholni kokteli
Envoy ’Brain food’ Kafe pauza
Stalna postavka u konferencijskoj sali: voda, sveže voće, energy bar, espresso kafa, vitaminski napitci

DOMINO EFEKAT
Jedan mali deo slagalice može ugroziti ceo projekat! Izbegnite domino efekat upravljanjem rizikom!

OBLASTI RAZVOJA:

 • Zabava, Timska energija
 • Razmena znanja
 • Poboljšanje performansi
 • Liderstvo
 • Strateško planiranje
 • Asertivna komunikacija
 • Kreativnost i inovacija
 • Davanje i primanje fidbela
 • Motivacija
 • Saradnja
 • Agilnost
 • Poboljšanje rezultata

OPTIMALAN BROJ UČESNIKA:
10-80
TRAJANJE:
3h

OPIS PROGRAMA:
„Domino efekat“ je program izgradnje koji naglašava korist koja se ostvaruje kroz internu saradnju, ali i rizike i stres koji dolaze kao njena posledica. Učesnici podeljeni u timove doprinose izgradnji najimpresivnije domino slagalice i uz kontinuirano praćenje napredovanja radova se trude da umanje rizik koji nastaje pogrešnim postavljanjem samo jednog komada domina. Timovi posao obavljaju zajedno kako bi kreirali impresivno delo od domina koje im stoje na raspolaganju u zadatom vremenu i prostoru, a mala greška u izvođenju može dovesti do disbalansa cele strukture. Što je struktura kompleksnija potrebno je više testiranja i uređivanja što zahteva da timovi međusobno pažljivo organizuju svoje uloge i resurse. Vrhunac programa se odigrava tokom izložbe, kada prva domino figura pada i počinje „Domino efekat“.

KETERING PAKET 1
Kafa dobrodošlice
Radni ručak: Envoy ’Brain Food’ koncept uz bezalkoholno piće
Stalna postavka u konferencijskoj sali: voda, sveže voće, energy bar, espresso kafa

KETERING PAKET 2
Kafa dobrodošlice
Radni ručak: finger food selekcija, salate, dezerti, bezalkoholni kokteli
Envoy ’Brain food’ Kafe pauza
Stalna postavka u konferencijskoj sali: voda, sveže voće, energy bar, espresso kafa, vitaminski napitci