Envoy Hotel

divider

Politika Privatnosti

divider

I Opšte odredbe

Svrha ovog informativnog dokumenta o zaštiti podataka je da obavesti vas čije lične podatke HOTEL ENVOY obrađuje, o načinu i svrsi automatizovane obrade podataka, kao i o tome koja su vaša prava kao lica na koje se podaci odnose (subjekta podataka).

Ova politika se primenjuje na sve aktivnosti prikupljanja i obrade ličnih podataka gostiju hotela, kao i drugih korisnika ostalih usluga HOTELA ENVOY, lica koja pristaju da se njihovi lični podaci koriste za primanje marketinških poruka i lica koja koriste naloge HOTELA ENVOY na društvenim mrežama.

HOTEL ENVOY prikuplja i koristi informacije o korisnicima u cilju pružanja visoko kvalitetnih usluga korisnicima (uključujući obaveštavanje naših klijenata o uslugama rezervacije hotela, ponudama i drugim mogućnostima putem elektronske pošte), kao i u svrhu obavljanja i unapređenja naše poslovne delatnosti (što uključuje naše usluge rezervacije i marketing).

Mi ćemo prikupljati, obrađivati i čuvati minimalnu količinu ličnih podataka koja je po zakonu neophodna, i to koristeći odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo ostvarili svrhu u onom smislu u kojem se podaci prikupljaju i obrađuju.

 

II Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Možete da pregledate našu internet stranicu bez otkrivanja ličnih informacija, međutim, kada koristite našu stranicu – sajt ili naše usluge, možda ćemo, u zavisnosti od potrebe, prikupljati sledeće vrste vaših ličnih informacija:

  • Informacije o rezervacijama i korisnička podrška. Za rezervaciju, zahtevamo da nam pružite podatke o identifikaciji, kao što su vaše ime, broj telefona, kontakt informacije i podaci za naplatu usluga. Ukoliko izvršite rezervaciju, prikupljamo i komercijalne informacije o vašoj transakciji i rezervaciji, kao i druge lične informacije kako je naznačeno na sajtu. Takođe, možda ćete nam dostaviti informacije i kada komunicirate sa našom korisničkom podrškom. Davanjem informacija potvrđujete da su informacije istinite, tačne i kompletne, kao i da ste ovlašćeni da nam ih pruž
  • Informacije o korisničkom nalogu. Kada kreirate ili koristite nalog, dostavljate nam odgovarajuće informacije o nalogu, poput adrese vaše elektronske pošte i lozinke. Kada dostavite svoju elektronsku adresu i kreirate ili koristite svoj nalog, povremeno vam možemo ponuditi promotivne kodove i druge popuste, kao i ponude koje se mogu primeniti na vašu rezervaciju. Takođe, možemo vam slati marketinške elektronske poruke sa ponudama koje bi mogle da vam budu interesantne. Korišćenje istih je uslovljeno pravilima koja se odnose na određeni popust ili drugu ponudu, a vi prihvatate ovaj deo naših usluga svojim izborom da se prijavite i koristite svoj nalog. U svakom trenutku možete da se odjavite sa ove opcije slanjem elektronske poruke putem naše kontakt stranice ili praćenjem uputstava za odjavu u svakoj elektronskoj poruci. Svaki popust ili ponuda su povezani sa procenama vrednosti podataka i našim interesom za pružanje ponuda korisnicima na osnovu našeg iskustva kao nezavisne turističke mreže koja pomaže brojnim potrošačima.
  • Javno dostupan sadržaj. Možemo da prikupljamo informacije koje javno postavite na internetu, poput recenzija ili komentara o rezervacijama gostiju.
  • Informacije o uređaju i internet konekciji; „kolačići”. Kada koristite sajt, neke od vaših informacija automatski prikupljaju Sistem za rezervacije (Guest Reservations), kao i treće strane. Ove informacije prikupljamo putem tehnologija kao što su „kolačići”, „tagovi”, skripte i alati za praćenje. Korišćenjem sajta dobrovoljno pristajete na ovakvo prikupljanje podataka. Ako pristupite sajtu putem mobilnog uređaja, prikupljamo i identifikatore uređaja i povezane informacije. Na primer, automatski prikupljamo određene informacije i čuvamo ih u log fajlovima. Ove informacije mogu da uključuju ​​internet protokol (IP) adresu, tip pretraživača, provajdera internet usluga (ISP), informacije o geolokaciji, referentne/izlazne stranice, operativni sistem, datum/vreme i podatke o klikovima. Možemo da kombinujemo ove automatski prikupljene informacije iz log fajlova sa drugim informacijama koje prikupljamo o vama, i možemo da dobijamo izveštaje na osnovu podataka koji su dobijeni korišćenjem ovih tehnologija.

Sajt sadrži „kolačiće prve strane” (kolačiće postavljene od strane Sistema za rezervacije), kolačiće treće strane (kolačiće postavljene od trećih strana), neophodne kolačiće, kolačiće postavki, analitičke kolačiće i kolačiće za performanse, kao i kolačiće za oglašavanje. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji mogu da se postave na vaš računar ili mobilni uređaj kada posetite lokaciju na mreži. Kolačići nam omogućavaju da prikupimo informacije poput IP adrese, ID uređaja, provajdera internet usluga, vremenskog pečata, kao i to da li ste odgovorili na reklamu, a sve u svrhu poboljšanja usluga koje pružamo korisnicima. Možemo da koristimo ove informacije da bismo odredili kada se pristupa sadržaju i tako prilagodimo korisnička iskustva.

Naš sajt može da sadrži funkcije društvenih medija, poput dugmadi za „Facebook”, „Twitter” i „Instagram” (Funkcije, eng. „Features”). Ove Funkcije mogu da zabeleže vašu IP adresu i informacije o posetama stranicama, a mogu da postave i „kolaćiće” kako bi omogućile ispravan rad ovih elemenata. Vaše interakcije sa ovim Funkcijama su regulisane politikom privatnosti kompanija koje ih pružaju.

Javne informacije i informacije trećih strana

Možemo da prikupljamo informacije koje javno postavite, kao što je slučaj kada objavite recenziju ili komentar o rezervacijama gostiju.

Takođe, imamo mogućnost da dobijamo i informacije od trećih strana, kao što su informacije o transakcijama, koje uključuju informacije o vašoj rezervaciji i ID transakcije, kao i informacije o korisničkoj podršci, kako bismo olakšali vašu rezervaciju i pružili naše usluge.

 

III Video-nadzor

U cilju bezbednosti, video nadzor može biti instaliran na ulazu hotela, na recepciji, u kuhinjskim prostorijama i na ulazima u garaže. Video zapisi se čuvaju na nezavisnim hard diskovima na svakoj lokaciji, a pristup je omogućen kompanijama za pružanje usluga obezbeđenja, osobama za IT administraciju i menadžmentu hotela.

 

IV Bezbednost

Sistem za rezervacije uzima u obzir značaj bezbednosti podataka i koristi mere zaštite kako bi se zaštitile lične informacije od gubitka i krađe, uključujući enkripciju podataka, ograničen pristup i „firewall” zaštitu gde je to primenljivo. Međutim, bezbednost na internetu, ili u bilo kojim drugim okolnostima, ne može biti garantovana. Sistem za rezervacije ne preuzima odgovornost za bilo kakve nedostatke, gubitak ili štetu koje možete doživeti ili pretrpeti slanjem ličnih ili poverljivih informacija preko interneta, a vi bi trebalo da preduzmete sopstvene mere zaštite važnih informacija.

 

V Čuvanje informacija

Čuvaćemo vaše informacije onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti, i u onoj meri u kojoj je potrebno kako bismo ispunili naše zakonske i ugovorne obaveze i rešili sporove. To uključuje i eventualno korišćenje usluga partnera i pružaoca usluga da nam pomognu u čuvanju informacija, a u skladu sa odredbama ove Politike privatnosti.

 

VI Korišćenje informacija

Kada pretražujete ili rezervišete smeštaj, vaše informacije se prenose kompanijama povezanim sa našom platformom gde obavljate rezervaciju, kako bi se obezbedile, ispunile, potvrdile i ažurirale vaše rezervacije. Drugim rečima, koristite sajt kako biste preneli svoje informacije i stupili u interakciju sa ovim trećim stranama, a mi koristimo vaše informacije kako bismo olakšali izvršenje usluga koje tražite i ispunili uslove iz naših ugovora. Ne dostavljamo niti otkrivamo vaše lične informacije trećim stranama osim za ovu svrhu ili na način kako je drugačije opisano u ovoj Politici privatnosti.

Koristimo informacije poput vaših aktivnosti na sajtu, i to u svrhu komunikacije sa vama, a to podrazumeva obaveštavanje putem elektronske pošte i SMS poruka o pregledanim ili rezervisanim smeštajima (uključujući dodatne poruke u slučaju obaveštenja o nezavršenoj transakciji), kako bi vam poslali posebne ponude Sistema za rezervacije ili saradnika, kao i obaveštenja ili ažuriranja, te kako bismo izvršili prilagođavanje vašeg iskustva, unapređivanje sadržaja i ponuda, kao i analiziranje korišćenja i unapređivanje sajta i usluga. Takođe, možemo da koristimo informacije kako bismo pružili usluge korisničke podrške.

Možemo da koristimo informacije kako bismo detektovali i zaštitili se od grešaka i kriminalnih aktivnosti i kako bismo izvršili naše ugovorne obaveze i prava. Koristimo vaše informacije i kako bismo sprečili prevaru, kreirali izveštaje za analitiku i poslovno izveštavanje, olakšali transakcije sredstava i na druge načine ispunili naše zakonske obaveze.

Koristimo informacije u svrhu bezbednosti, uključujući potvrđivanje identiteta gostiju i korisničkih naloga.

Koristimo informacije u legitimnom interesu prikazivanja relevantnog oglašavanja, a isto tako koristimo informacije na osnovu vaše saglasnosti, kao što je slučaj kod određene vrste marketinga. Zadržavamo pravo da vam pošaljemo obaveštenja koja su potrebna po zakonu ili su nužna za održavanje vašeg naloga.

___________________________

Delimo informacije sa pružaocima usluga, kao što su procesori plaćanja, korisnička podrška i drugi dobavljači turističkih usluga, u onoj meri u kojoj je to potrebno da bismo ispunili vaše zahteve i pružili usluge. Pružaoci usluga analitike i korisničke podrške mogu da koriste informacije kako bi nam pomogli u analiziranju trendova i upravljanju sajtom i uslugama.

Sistem za rezervacije sarađuje sa organima vlasti i trećim stranama u svrhu primene zakona, zaštite intelektualne svojine i drugih prava, kao i radi zaštite vas i naših ostalih korisnika. Možemo da dostavimo informacije po ovlašćenju u odgovoru na proveren zahtev od strane organa vlasti ili drugih državnih zvaničnika, da odgovorimo na sudski poziv, sudsku naredbu ili sličan zahtev u skladu sa zakonom, ili kada verujemo da je otkrivanje informacija u dobroj nameri i neophodno zarad sprečavanja neposredne fizičke štete ili finansijskog gubitka, kao i da bismo prijavili sumnjivu nelegalnu aktivnost.

Informacije se dele sa oglašivačima i putem kolačića i drugih tehnologija, kao što je gore navedeno, i to u komercijalne svrhe. Na primer, možemo pružiti informacije trećim oglašivačima radi oglašavanja usluga koje su povezane sa našim uslugama, a koje bi mogle da budu od interesa za vas. Možemo prikupiti i otkriti informacije trećim stranama u marketinške i promotivne svrhe na način koji ne uključuje identifikaciju ličnosti na koju se informacije odnose. Određene informacije, poput vašeg imena, adrese elektronske pošte i lozinke se ne otkrivaju trećim stranama na način koji može da dovede do prepoznavanja ličnosti bez vaše izričite saglasnosti.

Možemo da otkrijemo vaše lične informacije samo uz vašu saglasnost.

 

VII Vaša prava

U skladu sa važećim zakonima, imate određena prava i izbore u vezi sa vašim ličnim informacijama. Pridržavamo se sledećih prava privatnosti opisanih u nastavku, uz određena ograničenja u skladu sa zakonom:

 

Pravo da znate i pravo na pristup: Imate pravo da znate koje informacije smo prikupili o vama, gde i kako smo ih prikupili, da li prodajemo ili delimo informacije koje smo prikupili o vama, kao i informacije o trećim stranama kojima smo možda otkrili vaše podatke. Takođe, imate pravo da zatražite pristup informacijama koje smo prikupili o vama u jasnom i pristupačnom formatu.

Pravo na izmenu: Imate pravo da ispravite ili ažurirate lične informacije koje imamo o vama, a koje su netačne ili nepotpune.

Pravo na brisanje: Imate pravo na brisanje ličnih podataka koje smo prikupili o vama (uz određene izuzetke).

Pravo na ograničenje: Imate pravo da ograničite način na koji obrađujemo određene vrste podataka o vama (na primer bilo koje osetljive podatke).

Pravo na odustajanje: Imate pravo da se odustanete od date saglasnosti na određene prakse obrade podataka. Na primer, možete se odjaviti sa naših marketinških komunikacija (imajte na umu da ćemo vam možda i dalje slati ne-marketinške poruke, kao i da pristanak na primanje informacija u smislu marketinške komunikacije nije obavezan za korišćenje usluga). Imate pravo da se odjavite od „prodaje” ili „deljenja” vaših ličnih informacija u onoj meri u kojoj je to primenljivo. Isto tako, možete se odjaviti od korišćenja tehnologije za automatsko donošenje odluka ukoliko je to primenljivo.

Pravo na odsustvo diskriminacije: Nećemo vas diskriminisati zbog korišćenja vaših prava.

Međunarodni zakoni: U zavisnosti od mesta vašeg prebivališta, možda imate dodatna prava. Na primer, stanovnici Evropskog ekonomskog prostora imaju pravo da pristupe informacijama koje posedujemo i da zatraže da se informacije isprave, ažuriraju ili izbrišu, kao i pravo da se usprotive ili zatraže da ograničimo određenu obradu informacija. Naš pravni osnov za prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka je vaša saglasnost, ispunjenje ugovora ili ako je prikupljanje i korišćenje u našem legitimnom interesu i nije u suprotnosti sa vašim interesima za zaštitu podataka ili osnovnim pravima. Možete da povučete svoju saglasnost za prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koju smo sproveli pre samog povlačenja saglasnosti, niti će uticati na obradu vaših informacija koje se koriste na osnovu drugih zakonitih osnova obrade osim saglasnosti.

Drugi zakoni: Ako vam određeni drugi zakoni o privatnosti daju dodatna prava, molimo vas da nas kontaktirate kako biste podneli zahtev.

VIII Promene u Politici privatnosti

Ova Politika privatnosti može da pretrpi izmene u bilo kom trenutku postavljanjem izmenjenih uslova na sajtu. Nastavkom korišćenja sajta ili usluga slažete se sa trenutno važećom Politikom privatnosti. Provera Politike privatnosti je vaša odgovornost, a to ćete učiniti prilikom posete sajtu kako biste pregledali trenutno važeću Politiku privatnosti.

 

IX Kako da nas kontaktirate

Ako imate pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, prvo se obratite Službi za korisničku podršku putem naše stranice za kontakt ili pozivanjem broja +381 11 414 46 46. Ukoliko imate pitanje u vezi sa privatnošću ili korišćenjem podataka na koje nismo dali zadovoljavajući odgovor, posetite našu stranicu za kontakt.

Ova Politika privatnosti je ažurirana 26. januara 2024. godine.

divider

IT NEVER END

Hotel koji vas poznaje

Envoy Hotel sa 4 zvezdice se nalazi u samom centru Beograda, u rekonstruisanoj zgradi nekadašnje Australijske ambasade u Čika Ljubinoj ulici. Ušuškan u tihoj pešačkoj oazi usred gradske vreve, naš hotel je izbor modernog putnika koji traži visoki kvalitet i besprekornu uslugu.

Uživajte u najfinijim, sveže pripremljenim namirnicama iz naše kuhinje. Opustite se uz čašu šampanjca u Envoy bašti, ili iskusite akciju beogradskog asfalta u našem baru pod vedrim nebom.

Inspirišite se remek delima lokalne i svetske literature u našoj lounge biblioteci. Od Balzaka do Dostojevskog, preko Hemingveja do Andrića, čitajte rukopise klasičnih majstora uz preko 500 knjiga na raspolaganju.

Nakon vekova turbulentne istorije, na raskršću međunarodne politike i svetskih putešestvija, Čika Ljubina ulica je zaslužila svoju sopstvenu biografiju. Ova mala pešačka zona nazvana po srpskom diplomati iz 19. veka Ljubomiru Nenadoviću – Čika Ljubi, na najbolji način objedinjuje šarm srpske prestonice.

BOOK NOW